Bookstart/S knížkou do života

S knížkou do života/Bookstart

Pravidelná setkávání v Městské knihovně ve Stříbře. Setkání se koná vždy první úterý v měsíci v dětském oddělení v knihovně v 1. patře.

 

Bookstart

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa.
Bookstart se zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči a dětmi do šesti let. Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.

Česká varianta projektu Bookstart, S knížkou do života, byla zahájena v březnu – měsíci čtenářů 2018. K pilotnímu projektu se připojilo 120 knihoven. Dárkové sety pro rodiče a děti byly vydány v nákladu 10 000 ks.

Je skvělé, že se městská knihovna přihlásila do tohoto projektu a my si moc vážíme toho, že jsme byli osloveni pro spolupráci. 

Po domluvě  s knihovnicemi jsme projekt Bookstart ukončili. Rádi se s vámi budeme nadále scházet v prostorách RC. Ti, kdo s námi chodil na Bookstart, tak jejich registrace v knihovně platí dle pravidel 🙂

Děkujeme všem za účast 🙂