Úvod

Rodinné centrum Stříbro

Rodinné centrum Stříbro je zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni.

Centrum bylo založeno v červnu roku 2018 a naším hlavním cílem je vytvoření bezpečného prostoru pro setkávání rodičů a dětí, kde budeme moci trávit společně volný čas, podporovat se, vzdělávat a hrát si.

Posláním spolku je přispět k obnově vize rodiny jako jedinečného a bezpečného prostředí pro všechny jejich členy. Hlavní činností je zapojení rodin do života v komunitě a návrat k tradicím.

 Naší základnou jsou prostory na Masarykovo nám. 17 ve Stříbře. Sídlíme v přízemí budovy DDM na náměstí. 

Pro novinky a aktuality sledujte naši FB stránku :

https://www.facebook.com/Rodinnecentrumstribro/